Les ve škole, škola v lese

Naše škola je součástí programu "Les ve škole", který zaštiťuje ekologická organizace Tereza.

Co to znamená pro děti? 

Učí se mimo prostor školní učebny. Seznamují se s přírodou na vlastní kůži pomocí všech smyslů. Objevují zákonitosti přírody přímo v terénu.

Naše děti jsou natolik zvídavé, že většinou zpozorují i jiné děje v přírodě, než bylo základní náplní hodiny. Tyto děje si následně navzájem zkoušíme osvětlit pouze s dostupnými pomůckami, vytváříme společně i vědecké hypotézy a zkoušíme tvořit pokusy, kterými bychom daný jev ověřili, což rozvíjí jejich kreativitu. 

Postupem času si děti začínají v prostředí lesa uvědomovat jeho důležitost jak pro člověka, tak pro ostatní organismy. Zjišťují, že se nejedná jen o řadu stromů, ale o místo plné života, i když se to na první pohled nemusí hned zdát.

V čem je ještě prospěšné učit venku?

Zlepšování fyzického zdraví žáků

Předcházíme obezitě žáků, podporujeme jejich kondici a rozvíjíme jejich pohybové schopnosti

Prospíváme psychickému zdraví žáků

Pohyb, hra a učení venku prospívá psychickému zdraví a pomáhá překonávat stres. Pohyb na čerstvém vzduchu zahání chmurné myšlenky

Podporujeme vzájemné vztahy

Čas trávený venku umožňuje žákům poznat se mezi sebou i jinak než ve třídě. Vzájemně sdílí zážitky z přírody a mohou se bavit i o něčem jiném, než o škole. Zeleň snižuje stres a tak působí jako katalyzátor zdravého sociálního chování

Pěstujeme v žácích kreativitu

Venkovní prostředí je plné inspirace, vybízí ke kreativním hrám a podporuje fantazii. Pobyt venku v dětech vzbuzuje větší představivost, na kterou zároveň mají dostatek prostoru

Podporujeme jejich schopnost učit se a soustředit

Díky pohybu venku jsou žáci soustředěnější a pozornější. Poznatky, které získají v přírodě a vlastní zkušeností si žáci snáze zapamatovatují. 

Jak to vypadá v hodinách?

4. třída - Voda kolem nás

Ná základě jednoduchých pokusů si žáci uvědomili přítomnost vody v jejich okolí i v sobě samých. Vyzkoušeli si jakým způsobem dochází ke zkapalnění vody v oblacích a zároveň vytvořili vlastní koloběh vody.

Heřmánek v lese a les v Heřmánku přírodověda, přírodopis,lesní školní družina, školní zahrada, venkovní přestávky

Heřmánek v lese a les v Heřmánku, je projekt, ve kterém je naše škola často v lese, na školní zahradě či v na škole v přírodě (na horách či u řeky). Také naše škola se nachází v lesoparku blízko Ládví, využivíme k lesní školní družině les na kopci Ládví a pracovní výchovu a přírodovědné aktivity trávíme pravidelně na okraji přírodní rezervace Satalicická obora, kde má škola vlastní školní zahradu. 

 
Web školy

 

Školní blog

Kroužky